28-09-2010.

Este ano o traballo será xugoso. Os profesores tamén farán xogos.

Como di Beatriz haberá traballo puro e duro todo o ano.

Lucien e Samuel.