Normas-incidencia


O venres , na última clase, ao voltar para a aula houbo un grupo de alumnos que procedeu de forma inadecuada.
Algo debe mellorar!
Os alumnos que ían avisados por infrinxir normas, terán que quedar en hora de patio (ou outra ) por mor de por solución. Sempre sen interferir nas clases e no ánimo dos compañeiros que si o fixeron ben.