Enquisa

DOS SEGUINTES RECURSOS TIC ¿CALES TES NA AULA?
Ordenador
22100%
Canón
2195%
Pantalla dixital
2195%
Escaner
00%

¿ONDE PREFIERES ESCRIBIR?

¿CON QUE ESCRIBES NA PIZARRA?
CO LÁPIS INTERACTIVO
22100%
CO ROTULADOR
00%
COA TIZA
00%

¿ SABEES CANDO O CANÓN ESTÁ ENCENDIDO?
SI
22100%
NON
00%

¿UTILIZAS A AULA DE INFORMÁTICA?
SI
2195%
NON
15%

¿TES SUBIDOS A WEB TRABALLOS FEITOS NA AULA?
SI
2095%
NON
15%

¿TES INTERNET NA CASA?
SI
1464%
NON
836%

¿ ENTRAS NA PÁXINA WEB DO COLE?
SI
2195%
NON
15%

¿UTILIZAS O ORDENADOR NA AULA PARA TRABALLO INDIVIDUAL?
SI
2195%
NON
15%