Magnetismo e Electricidade-
ACTIVIDADES DO TEMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Clasifica materiais

ELECTRICIDADE SEGURA(WikiSaber) 
Normas en casa 2
Cableado de un enchufe 3
Circuito eléctrico 4

GLOSARIO, modelo para facer individualmente, en Drive, 
 coa vosa conta de aula. Exemplo: chanos5b@gmail.com 
1º- Crear copia de este.
2º-Poñer o voso nome .
3º-Personalizar: Cambiar cores, tipo de letra...

Ir cubrindo a medida que se vaia traballando na clase.