Relatorio-Mostra taller

 Motor de exploxión-Xoán Hermida
O pai dun alumno de 6º, deu unha charla en este nivel por mor de comprender e ampliar os nosos coñecementos sobre as máquinas. Resultou moi interesante! Gracias.
Neste vídeo recollemos unha pequena mostra do seu relatorio.
Mostra taller CAIXA DE CAMBIOS