Texto -Lucien


O coche e unha maquina complexa que funciona a base de combustibles fósiles.
Ao darlle a marcha o vehículo avanza a moita ou pouca velocidade.
O coche no es bo para o medio ambiente e consume moito.
A maquina ten placa de inmatriculacion.
Dentro do aparato encontrase o volante, os asentos, tubo de escape e o panel de control.
Dita máquina emprégase para non camiñar moito.